Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU
Sıra Unvanı-Adı Soyadı Görevi 
1  Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ULUÇAM ATAY               Başkan             
2  Dr. Öğr. Üyesi Ceyda UZUN ŞAHİN Üye
3  Öğr. Gör. Emine BAKOĞLU Üye
4  Öğr. Gör. Cemalettin DEMİR Üye
5  Öğr. Gör. Dr. Asuman ÇANAK Üye
GÖREVLERİ:
*Yatay Geçiş ile girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için eğitim planı hazırlamak.