Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Komisyonu

TOPLUMSAL KATKI VE SÜRDÜREBİLİRLİK KOMİSYONU
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı  Görevi 
1 Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ULUÇAM ATAY               Başkan             
2  Öğr. Gör. Gazme ATALI Üye
3 Öğr. Gör. Alime GÜLERYÜZ Üye
4  Öğrenci Sedanur DÜĞDÜ Öğrenci Üye
Birim Temsilcisi 
Öğr. Gör. Gazme ATALI