Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Kuruluş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olan “Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu” Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmış, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bölümümüz 35 öğrenci kontenjanı ile 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Ön lisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü ‘’ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında’’ bölümünde yer alan ‘’Öğrenci Kabulü’’ başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır
 
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ‘’ yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik’’ kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili
Öğretim programı, çağdaş Tıbbi Labaratuar teknikerliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl derslerimiz zorunlu dersler ağırlıklı olmak üzere farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi düzeyine getirmek için başlıca anatomi, fizyoloji, biyokimya, tıbbi terminoloji derslerini içerir. Programın amacı hastane öncesi sağlık hizmetlerini tanımlayan yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde verebilecek, hasta ve yaralıların hastanede esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek profesyonel düzeyde sağlık elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıbbi Labaratuar Teknikeri unvanı almış olan mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Labaratuar Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların labaratuar hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar dikey geçiş sınavıyla tabloda belirtilen  programlara geçiş yapabilirler.
Tablo İçin Tıklayınız.

Tamamlanabilecek Lisans Programları
19.11.2014 tarihinden önce mezun olanlar tabloda belirtilen programlara başvurabilirler.
Tablo İçin Tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları ‘’Yeterlilik koşulları ve Kuralları’’ kısmında açıklandığı gibidir.