Temel Değerlerimiz

 • Topluma Hizmet
 • İyi insan olma
 • Paylaşımcılık
 • Araştırıcılık
 • Bilimsellik
 • Çağdaşlık
 • Yaratıcılık
 • Evrensellik
 • Güvenirlik
 • Ekip ruhuna sahip olmak
 • Liderlik
 • Sorumluluk
 • Katılımcılık