Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Yemek Yardımı Yapılacak Öğrenci Seçme Komisyonu

KISMİ ZAMANLI ÖGRENCİ ÇALIŞTIRMA ve YEMEK YARDIMI YAPILACAK ÖGRENCİ SEÇME KOMİSYONU 
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı   Görevi 
1 Öğr. Gör. Emine BAKOĞLU            Başkan       
2 Öğr. Gör. Dr. Burcu GENÇ KÖSE   Üye
3 Öğr. Gör. Cemalettin DEMİR  Üye
GÖREVLERİ:
* Kısmi zamanlı öğrenci ve yemek yardımı almak için başvuruda bulunan öğrencilerin başvurularını değerlendirmek.