Kalite Güvence Sistemi Komisyonu

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı  Görevi 
1 Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ               Başkan             
2  Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇUVALCİ Üye
3  Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ  Üye
4 Öğr. Gör. Nihal TÜRKMEN ALEMDAR Üye
5  Öğr. Gör. Demet TURAN BAYRAKTAR Üye
6  Ekrem KAR Üye
GÖREVLERİ:
*Yukseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında belirlenen süreçlerin tamamlanması ve işletilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
Birim Kalite Temsilcisi 
Öğr. Gör. Dr. Burcu GENÇ KÖSE
Öğrenci Birim Kalite Temsilcisi 
Havvanur MAFRATOĞLU