Genel Bilgiler

19/07/2007 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Üniversitemize devredilmiştir.

2011-2012 Eğitim- Öğretim yılında eğitime başlamıştır. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampus alanı içindedir. Eğitim dili Türkçedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi binasının 3. katında eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Binada 1 adet konferans salonu ve dördü amfi olmak üzere on adet derslik mevcuttur. YÖK MYO kriterlerine uygun sayı ve büyüklükte yönetici, öğretim üyesi/görevlisi, sekreter ve öğrenci işleri odaları bulunmaktadır. Mesleki Beceriler ve Anatomi laboratuvarları olmak üzere 2 adet laboratuvar mevcuttur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun kadrosunda 4 öğretim üyesi ve 10 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Mesleki derslerle ilgili Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden ortak dersler için de Rektörlük bünyesinden öğretim elemanı ders görevlendirilmesi yapılmaktadır.