Fizyoterapi Programı

Kuruluş
19/07/2007 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Üniversitemize devrolan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık programları bünyesinde Fizyoterapi Programına 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 35 öğrenci alınmıştır.
 
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda 'Fizyoterapi Teknikeri' derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü ‘’ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında’’ bölümünde yer alan ‘’Öğrenci Kabulü’’ başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır
 
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ‘’ yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik’’ kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 
Program Profili
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Fizyoterapi Programı, Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Devlet hastaneleri, Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı, Belediye ve Üniversite Araştırma Hastaneleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Klinikler, Spor Kulüpleri, Huzurevleri gibi geniş istihdam alanı vardır.
 
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar dikey geçiş sınavıyla tabloda belirtilen  programlara geçiş yapabilirler.
Tablo İçin Tıklayınız.

Tamamlanabilecek Lisans Programları
19.11.2014 tarihinden önce mezun olanlar tabloda belirtilen programlara başvurabilirler.
Tablo İçin Tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.
 
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.