ZORUNLU YAZ STAJINI YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATR ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

19 Haziran 2023 Pazartesi

Staj ile ilgili;
-Stajın tamamlanması için 30 iş günü stajı eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.  Eksik gün olduğu takdirde; eksik gün tamamlanacaktır.

-Staj evrakları;
- İmza çizelgesi (eksiksiz- imza ve kaşe/mühür) olmalıdır (Fotokopi kabul edilmez).
- İşyeri öğrenci değerlendirme formu (eksiksiz imza - kaşe/mühür) olmalıdır  (Fotokopi kabul edilmez).
- Staj defterinin ilk sayfası (öğrenci staj dosyası başlıklı sayfa- eksiksiz imza kaşe/mühür) olmalıdır  (Fotokopi kabul edilmez).
- Staj dosyasında (defterinde) 30 iş gününün her birine  ait yaptığı faaliyetleri içeren 30 sayfa (eksiksiz-imza kaşe/mühür) yer alması gerekir (Fotokopi kabul edilmez).
 
-Devamsızlık konusunda; 
* Geçerli mazereti bulunan öğrencinin mazeret dilekçesi ile birlikte ilgili belgeyi shmyo@erdogan.edu.tr adresine devamsızlık süresinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
 

Hızlı Erişim