Zorunlu Yaz Stajı hk.

25 Mart 2021 Perşembe

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde yapılacak olan zorunlu yaz stajı için ilgili öğrencilerimizin "Zorunlu Yaz Stajı Formu" ve  "Staj Sözleşmesi"nin çıktısını alıp ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatıktan sonra asıl belgeleri staj başlama tarihinden 15 (onbeş) gün önce shmyo@erdogan.edu.tr adresine mail göndermek zorundadır. Staj belgelerini göndermeyen öğrenciler staj yapsalar dahi yapılan staj geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Formu için Tıklayınız.*

İş Yeri Staj Sözleşmesi İçin Tıklayınız.*

Staj Dosyası İçin Tıklayınız.


İmza Çizelgesi için tıklayınız.
 
*: Zorunlu Yaz STajını yapmak isteyen öğrenciler Başvuru Formu ve İş Yeri Staj Sözleşmesinin çıktısını alıp ilgili yerler doldurulduktan sonra shmyo@erdogan.edu.tr adresine mail gönderilecektir. Gönderilen evraklar elektronik imzalandıktan sonra tekrar ilgili öğrenciye mail yolu ile ulaştırılacaktır.
 
Not 1: Ülkemizde etkisi devam eden Covid-19 salgını nedeniyle isteyen öğrencilerimiz özel hastanelerde de staj yapabileceklerdir.
 
Not 2: Zorunlu Yaz Stajı sadece 26.07.2021- 10.09.2021 tarihleri arasında 30 iş günü olarak yapılacaktır. Bu tarihlerin dışındaki staj tarihleri kabul edilmeyecektir.

Hızlı Erişim