Zorunlu Yaz Stajı hk.

05 Haziran 2020 Cuma

  • Öğrencilerimizin staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluluğu kabul etmeleri şartıyla sadece bu yaz dönemi için 06.07.2020-13.08.2020 tarihleri arasında 15 iş günü şeklinde stajlarını tamamlamalarına; 
  • Staj yeri bulamayan veya yasal sorumluğu kabul etmeyen öğrencilerin ise herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamamaları için stajlarını ilgili sorumlu öğretim elemanları tarafından verilen ödev, vaka, sunum gibi  yöntemlerle yapmalarına karar verilmiştir. 
  • Açıklanan bu hususlar dikkate alınarak, staj yapmak isteyen öğrencilerin stajla ilgili Beyan dilekçelerini ve Zorunlu Yaz Stajı  İşyeri Onay ve Kabul Formunu** e-posta yoluyla 26 Haziran 2020 Cuma  günü mesai bitimine  kadar shmyo@erdogan.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 
Not: ** Fiili staj yapacak öğrencilerimizin yukarda yayınlanan  Zorunlu Staj Eğitimi İşyeri Onay ve Kabul Formunu çıktı alıp, doldurup işyeri onay ve imza bölümlerini tamamladıktan sonra formun aslı staj bitiminde staj dosyası tesliminde dosya ile birlikte gönderilmek üzere  taratılarak (pdf olarak) veya resmi çekilerek 26 Haziran 2020 tarihine kadar email atılmalı veya fotokopisi faks çekilmelidir. Zorunlu Staj Eğitimi İşyeri Onay ve kabul Formu Müdürlüğümüze ulaşmayan ğörencilerimize İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Yapılmayacaktır. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası olmayan öğrencilerin staj yapması kanunen yasaktır ve staj yapılsa bile staj dosyaları kabul edilmeyecektir.

Not: Mühürsüz imzasız evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 
Staj çalışmasını yapabilmek için PDF olarak yukarıda yayınladığımız Öğrenci Staj Dosyasını indirerek dosyalaştırabilirsiniz.
 
Fiili staj yapacak öğrencilerimizin staja başalamadan önce Yüksekokulumuzca adlarına düzenlenecek SGK Giriş Bildirgesi belgelerini 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden çıktı alarak işletmelerine sunmaları gerekmektedir. E-Devlet üzerinden çıktı alamayanlar Okulumuza email atmaları durumunda kendilerine SGK Giriş Bildirgesi Belgesi elektronik olarak gönderilecektir. 

Hızlı Erişim