Zorunlu Yaz Stajı hk. (2019-2020 Yaz Dönemi)

23 Aralık 2019 Pazartesi

   2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Zorunlu Stajını Yapacak Olan 1. Sınıf Öğrencilerinin;
  1. Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Formu 2 (iki) adet, (Onaylı bir sureti Öğrenci işleri Birimine teslim edilecektir.)
  2. İş Yeri Staj Sözleşmesini 3 (üç) nüsha çıkartılarak ilgili kişilere imzalattırıldıktan sonra hastaneye gidilecektir.   (Onaylı suretlerin bir tanesi hastanede, bir tanesi ilgilinin kendisinde ve bir tanesinin de Öğrenci İşleri Birimine teslim edilecektir.)

    Zorunlu Yaz Stajı "29.06.2020-13.08.2020"tarihleri arasında yapılacaktır. Zorunlu yaz stajını yapacak olan öğrenciler staj döneminde problem yaşanmaması için 04 - 30  Mayıs 2020 tarihleri arasında gerekli olan
  • SGK Provizyon Belgesini (ilgilinin sigorta durumu)
  • Kimlik Fotokopisi
  • SGK Hizmet Dökümü (çalışanlar için) Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine teslim edilmesi zorunludur.

Hızlı Erişim