Zorunlu Yaz Stajı Hakkında...

15 Şubat 2022 Salı

Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Zorunlu Yaz Stajını tamamlayamayan öğrencilerden eksik gün sayısı 5'e kadar olan öğrencilerin tabloda bilgileri beliritlen program staj sorumluları ile iletişime geçerek ödev olarak yapmalarına ve 5'ten fazla eksik günü olan öğrencilerin güne gün olarak tamamlamalarına karar verilmiştir.
 
Program Sorumlu Tel No e-mail
Anestezi Öğr. Gör. Yağmur AKBAL 04642236126-5013 yagmur.akbal@erdogan.edu.tr
Fizyoterapi Öğr. Gör. Gamze ATALI 04642236126-5100 gamze.atali@erdogan.edu.tr
İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. Demet TURAN BAYRAKTAR 04642236126-5012 demet.turanbayraktar@erdogan.edu.tr
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ 04642236126-5106 kerimali.akyildiz@erdogan.edu.tr
Yaşlı Bakımı Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ 04642236126-5096 hilal.pekmezci@erdogan.edu.tr

Hızlı Erişim