Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 2020 Yılı Eğitim-Öğretime İlişkin Bilgiler

17 Eylül 2020 Perşembe

Üniversitemizde  2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup öğrencilerimiz yönetmelik, diğer mevzuatlara ve her yıl  Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadırlar. Bu kapsamda yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız derse kayıt, derse devam, başvurular, sınavlar ve benzeri konuları içeren 2020 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER”e ulaşmak  için lütfen Tıklayın.

Hızlı Erişim