Yatay Geçiş hk.

12 Temmuz 2018 Perşembe

  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi hükümlerine  uygun olarak 2018-2019   Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında Meslek Yüksekokulumuz programlarına yatay    geçiş      yoluyla     öğrenci    kabul    edilecektir.  

   Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Yurt içindeki üniversitelerden Kurumlar Arası ve Kurum İçi yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;

1    Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.

2    Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge

3    ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4    Ders içerikleri (onaylı)

5    Disiplin ceza durum belgesi

6    Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

7    Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

   

Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;

1    Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.

2    Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge

3    ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4    Ders içerikleri (onaylı)

5    Disiplin ceza durum  belgesi

6    Ayrılacak olunan yükseköğretim kurumunu tanıtan resmi dokümanlar ile ders müfredatı ve derslerin içeriklerini gösterir dokümanlar

7    Adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınacak onaylı belge

8    Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

 

NOT : -Belgelerin onaylanmış şekli kesinlikle ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.

            -Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların  başvuruları   değerlendirmeye alınmayacaktır.

            -Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi halinde iade edilmeyecektir.

Hızlı Erişim