Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Muafiyet Sınavı hk.

06 Eylül 2019 Cuma

     Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi bulunmayan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler; isterlerse, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Meslek Yüksekokulumuzda yapılacak “Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı”na girebilirler. Sınava girmek isteyen öğrenciler  17 Eylül 2019 Salı günü saat 15:30'a kadar Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işleri birimine dilekçe ile başvurmak zorundadır. “Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı”ndan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 31 inci maddesine göre harfli nota çevrilerek yarıyıl akademik not ortalaması ile genel akademik not ortalamasına katılır.
 
      

Hızlı Erişim