Mazeret Sınavları hk.

08 Kasım 2022 Salı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Madde 29 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yarıyılın/yılın son haftasında yapılır. (2) Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde mazeretini gösterir belge ile bölüm başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.” gereğince mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrencilerin mazeret sınavı dilekçesi ve ekleri ile birlikte Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir. İlgili öğrencilere ilanen duyurulur.

Hızlı Erişim