Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı (İlişiği Kesilen Öğrenciler de dahil)

13 Ekim 2021 Çarşamba

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkânlarından yararlanabilecektir. Detaylı duyuru için lütfen tıklayınız.

Hızlı Erişim