2547 Sayılı Kanun Değişikliği Uyarınca Azami Süre (Öğrenciliğin Sona Ermesi) Hakkında Duyuru

15 Ağustos 2018 Çarşamba

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesi (c) fıkrasına göre 2017-2018 Eğitim yılı sonunda önlisans öğrencilerinin azami süreleri tamamlanmakta olduğundan, ilgili öğrencilerimize hatırlatma amacı ile azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak olan ek sınav tarihleri aşağıda verilmiştir.

Sınav tarihleri
2. Ek sınavlar : 27 Ağustos – 09 Eylül 2018

Meslek Yüksekokulumuz Program bazında hazırlanan 2. Ek Sınav Takvimi

Anestezi Programı Sınav Programı için tıklayınız.
İlk ve Acil Yardım Programı Sınav Programı için tıklayınız.
Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı Sınav Programı için tıklayınız.
Yaşlı Bakımı Programı Sınav Programı için tıklayınız.

Hızlı Erişim