2018-2019 Eğitim Yılı Sonunda Ek Sınav Hakkını Kullanacak Önlisans Öğrencilerin dikkatine...

21 Haziran 2019 Cuma

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesi (c) fıkrasına göre 2018-2019 EĞİTİM YILI SONUNDA ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN azami süreleri tamamlanmakta olduğundan, ilgili öğrencilerimize hatırlatma amacı ile azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak olan ek sınav tarihleri ve kanun metni aşağıda verilmiştir.

Sınav tarihleri
1. Ek Sınavlar: 22 Temmuz- 04 Ağustos 2019 (Sınav Programı için lütfen tıklayınız.)
2. Ek sınavlar: 19 Ağustos – 01 Eylül 2019     (Sınav Programı için lütfen tıklayınız.)
Sınavların yer, tarih ve saatleri akademik birimlerden öğrenilecektir.

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenci listesi için tıklayınız.

Sınavlara girme hakkı olduğu halde listede isimleri bulunmayan öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim öğrenci işlerine veya daire başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını beşe düşürmüş olan öğrenciler ek sınavlara girme haklarını kullanmak istemiyorlarsa kayıtlı oldukları akademik birime yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
RTEÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü Maddesinin (C) Fıkrası Uygulama Esasları için tıklayınız.

Hızlı Erişim