Akademik Personel

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞEN ULUÇAM ATAY
Öğr. Gör. KERİMALİ AKYILDIZ
Öğr. Gör. NİHAL TÜRKMEN ALEMDAR

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL