Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisi

Görev Tanımı
Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Adı: Bilgisayar İşletmeni
Amiri: Yüksekokul Sekreteri
Sorumluluk Alanı: Taşınır İşlemleri
Görev Devri:  
 
Görevin Amacı: Yüksekokul giriş-çıkış yapılan taşınır malzemelerin kontrolünü sağlamak
Temel İş ve Sorumluluklar:
1. Taşınır Kayıt Kontrol işlerini ve personel özlük işlerini yürütmek, 

2.Edinilen taşınırların, Taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak muayene ve kabulünü yaparak ambarda muhafazasını ve ilgili yerlere teslimatını gerçekleştirmek, 

3.Taşınırların giriş-çıkış işlemlerini yapmak ve hesap cetvellerini zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlayarak konsolide yetkilisine sunmak, 

4.Taşınırların kayıtlara uygunluğu ile yönetim hesabını hazırlayıp Müdüre      sunmak, 

5.Müdürlük Makamının vereceği benzer nitelikli görevleri yerine getirmek, 
       
Sorumluluk : Müdürlük Makamına karşı sorumludur.

 
 
 
 
 
 

Yetkileri:  
 
Bilgi-Beceri ve Yetenekler:  
 
Görev Tanımını
                 Hazırlayan                                                                                                         Onaylayan
            ……/……./………                                                                                               ……/……./………
 
Ad-Soyad:                                                                                                                           Ali SARI
Unvanı    :                                                                                                                   Yüksekokul Sekreteri
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.                      
...../..../2017                                                                                                                                                Ad-Soyad: Orhan PEDERLİOĞLU
 İmza       :