Tarihçe

Sağlık Bakanlığına bağlı olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmış, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken Rize Üniversitesine devredilmiştir. Üniversitemizin adı daha sonra 11.04.2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun ile “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Rektörlük ve Rize Valiliğinin girişimleriyle TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ile yapılan protokolle mülkiyeti hazineye ait olan, Sağlık Bakanlığına tahsis edilen Rize Araştırma Hastanesinin de üzerinde bulunduğu, 187- 172 pafta, 983 ada, 42 parselde yaptırılan, bir bodrum olmak üzere beş kattan oluşan tam donanımlı 4200 m2 kapalı alanı kapsayan fiziki mekâna sahip olan, binamıza 2010 yılı Eylül ayında tarihinde taşınmış bulunmaktadır. 2017 yılı Ağustos ayında da Üniversitemiz Hukuk ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için yapılan binanın 3. Katına taşınan okulumuz merkez kampüsteki bu yerde hizmet vermeye devam etmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) eğitim-öğretimine açık İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Yaşlı Bakımı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Fizyoterapi programları olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun öğretim süresi 2 yıl olup ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.