Tarihçe

Ülkemizde nitelikli hasta bakımı için hekim dışı sağlık personelinin yetiştirilmesi amacına yönelik ilk eğitim 1846 da Mekteb-i Tıbbiye adlı Tıp Okulundaki 2 yıllık ebe kursudur.Sağlık memurlarının belirli bir öğrenim görerek yetişmeleri ise 1910 yılında ‘Zabıtai Sıhhıye Mektebi’ adı verilen bir okulun açılması ile başlamıştır.

Tıp bilminde ve uygulama alanında meslekler arasında ara insan gücünün nitelikli ve çağın teknolojik gelişimine ayak uyduracak tarzda yetiştirilmesi amacı ile ülkemizde ilk kez Yüksek Öğrenim Kanunu 7. maddesinin d fıkrası uyarınca 07.02.1985 tarihinde İstanbul Üniversitesi bünyesinde ilk Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulları açılmıştır.