Staj Komisyonu

STAJ KOMİSYONU
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı Görevi 
1  Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ              Başkan             
2  Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ Üye
3  Öğr. Gör. Yağmur AKBAL Üye
4  Öğr. Gör. Gamze ATALI Üye
5  Öğr. Gör. Demet TURAN BAYRAKTAR Üye
GÖREVLERİ:
* Zorunlu Yaz Stajını tamamlayan öğrencilerin Staj Dosyalarını ve ilgili evrakları değerlendirmek.