Paydaş Analiz Tablosu

 
PAYDAŞ ADI İÇ
PAYDAŞ
DIŞ
PAYDAŞ
GEREKÇELENDİRME
(NEDEN PAYDAŞ)
ÖNCELİK
Önlisans öğrencileri *   Hizmet Alan 1
Akademik personel *   Çalışan  1
Yardımcı temizlik personeli *   Çalışan 2
İdari personel  *   Çalışan 2
Yüksekokul yönetimi *   Temel ortak, birlikte çalışma 1
Üniversite yönetimi   * Temel ortak, birlikte çalışma 1
RTEÜ’ nün bütün akademik birimleri   * Temel ortak, birlikte çalışma 2
Öğrenci velileri/aileler   * Hizmet alanların ailesi 2
Mezun öğrenciler   * Stratejik ortak 2
YÖK, ÖSYM, ÜAK   * Temel ortak, eğitim-yönetim 2
Araştırma-Proje Destek Kuruluşları (BAP, TÜBİTAK)   * Stratejik ortak, araştırma, kaynak sağlama 3
Sağlık Bakanlığına bağlı özel ve devlet hastaneleri   * Mesleki uygulama kurumları, politika oluşturma, kariyer planlama 3
Huzurevleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım Merkezleri   *   3
Medya   * Tanıtım, birlikte çalışma 3
*Öncelik sırasında  1: Güçlü, 2:Orta, 3: Zayıf ifade etmektedir.