Mutemet

Görev Tanımı
Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görev Adı: Bilgisayar İşletmeni
Amiri: Yüksekokul Sekreteri
Sorumluluk Alanı: Tahakkuk İşlemleri
Görev Devri:  
 
Görevin Amacı: Yüksekokul bütçesini yerinde ve zamanında kullanmak
Temel İş ve Sorumluluklar:  1.Yüksekokulumuz personellerinin maaş, ek ders, yolluklar ve diğer özlük haklarına ilişkin alacaklarının hazırlanıp, gerçekleştirme görevlisinin kontrolüne sunmak,

2. Giderleri mevzuatına uygun olarak tahakkuk ettirmek,

3.Ödenekleri zamanında ve yerinde kullanmak, 

4.Gideri gerçek gereksinme karşılığı yapmak ve programlanmış hizmetleri zamanında yerine getirmek, 

5.Ders saatli öğretim elemanlarının aylık ders ücretlerini hazırlayıp bildirmek,

6.Personel Daire Başkanlığından gelen terfi durumlarını sisteme aktararak takibini yapmak,

7.Yüksekokul Sekreterinin ve Müdürlük Makamının vereceği diğer görevleri yürütmek 

  Sorumluluk : Yüksekokul Sekreterine ve Müdürlük Makamına karşı        
                         sorumludur.
 
 
 
Yetkileri:  
 
Bilgi-Beceri ve Yetenekler:  
 
Görev Tanımını          
                    Hazırlayan                                                                                                        Onaylayan
              ……/……./………                                                                                             ……/……./………
 
Ad-Soyad:                                                                                                                           Ali SARI
Unvanı    :                                                                                                                  Yüksekokul Sekreteri
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.                                                                                                                                                   ……/……/……..                                                                                                                                           Ad-Soyad: Orhan PEDERLİOĞLU
 İmza       :