Misyon-Vizyon

Misyon

      Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, bilgi üreten, bilimsel temellere dayalı eğitim anlayışıyla gelişen sağlık sektöründe tercih edilen meslek üyeleri yetiştiren, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir kurum olmaktır.

       Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren bilgi ve beceriye sahip, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilke ve değerlerine bağlı, etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 Vizyon

       Meslek Yüksekokulumuz vizyonu, 21. yüzyılda hızla değişen, gelişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca adapte olabilen, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkesine karşı üst düzey bilgi ve becerilere sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, insan ve hasta haklarına saygılı, ekip ruhuna sahip, özgür ve bilimsel düşünebilen, halk sağlığına, çevre sorunlarına ve mesleki etik sorumluluklarına duyarlı, insiyatif sahibi, sorumluluk ve katılımcılık ilkelerinden taviz vermeden çalışmayı benimseyen, kendi alanında tercih edilen donanımlı meslek üyeleri yetiştirmek.