Komisyonlar ve Koordinatörlükler

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı  Görevi 
1  Öğr. Gör. Dr. Burcu GENÇ KÖSE               Başkan             
2  Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ Üye
3  Öğr. Gör. Dr. Mehtap METİN KARAASLAN Üye
4  Öğr. Gör. Nihal TÜRKMEN Üye
5  Öğr. Gör. Burcu ÇUVALCİ Üye
6  Ekrem KAR Üye
GÖREVLERİ:
*Yukseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında belirlenen süreçlerin tamamlanması ve işletilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
 
YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU
Sıra Unvanı-Adı Soyadı Görevi 
1  Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ULUÇAM ATAY               Başkan             
2  Öğr. Gör. Dr. Ceyda UZUN ŞAHİN Üye
3  Öğr. Gör. Hamit YILMAZ Üye
4  Öğr. Gör. Cemalettin DEMİR Üye
5 Öğr. Gör. Asuman ÇANAK Üye
GÖREVLERİ:
*Yatay Geçiş ile girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için eğitim planı hazırlamak.
 
STAJ KOMİSYONU
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı Görevi 
1  Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ              Başkan             
2  Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ Üye
3  Öğr. Gör. Yağmur AKBAL Üye
4  Öğr. Gör. Gamze ATALI Üye
5  Öğr. Gör. Demet TURAN BAYRAKTAR Üye
GÖREVLERİ:
* Zorunlu Yaz Stajını tamamlayan öğrencilerin Staj Dosyalarını ve ilgili evrakları değerlendirmek.
 
KISMİ ZAMANLI ÖGRENCİ ÇALIŞTIRMA ve YEMEK YARDIMI YAPILACAK ÖGRENCİ SEÇME KOMİSYONU 
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı   Görevi 
1
 Öğr. Gör. Emine BAKOĞLU            Başkan       
2 Öğr. Gör. Hamit YILMAZ   Üye
3 Öğr. Gör. Cemalettin DEMİR  Üye
GÖREVLERİ:
* Kısmi zamanlı öğrenci ve yemek yardımı almak için başvuruda bulunan öğrencilerin başvurularını değerlendirmek.
 
 
ERASMUS-FARABİ-MEVLANA-BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı Görevi 
1  Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ Erasmus (Koordinatör)
2  Öğr. Gör. Yağmur AKBAL Farabi (Koordinatör)
3  Öğr. Gör. Burcu ÇUVALCİ Bologna (Koordinatör)
4  Öğr. Gör. Nihal TÜRKMEN   Mevlana (Koordinatör)
GÖREVLERİ:
*Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Ulusal ve Uluslararası değişim programlarının (Farabi,Mevlana, Bologna) Bölüm içinde işleyişini giden-gelen öğrencilerin ders planlarının yürütülmesini, araştırma/staj yapmasını ve ikili anlaşma çalışmalarını İlgili yönetmelikler kapsamında yürütür.
 
ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRÜ
Sıra  Unvanı-Adı Soyadı           Görevi                
 1  Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ  Birim Koordinatörü
 
ORTAK DERS SORUMLULARI
Dersin Adı Sorumlunun Ünvanı Adı Soyadı
Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi I-II Öğr. Gör. Gamze ATALI
Yabancı Dil I-II Öğr. Gör. Nihal TÜRKMEN
Türk Dili I-II Öğr. Gör. Asuman ÇANAK