İç Kontrol Komisyonu

Sıra Adı Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ PURUT Başkan
2 Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ Üye
3 Ekrem KAR Üye