İç Kontrol Komisyonu

Sıra Adı Soyadı              Görevi             
1 Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ PURUT Başkan
2 Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ Üye
3 Ekrem KAR Üye