Genel Bilgiler

19/07/2007 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Üniversitemize devredilmiştir.

2011-2012 Eğitim- Öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık kampus alanı içindedir. Anestezi Programının eğitim dili Türkçedir. Sağlık Yüksekokulu Binasında eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Binada 1 adet konferans salonu onbeş adet derslik mevcuttur. YÖK MYO kriterlerine uygun sayı ve büyüklükte yönetici, öğretim üyesi/görevlisi, sekreter ve öğrenci işleri odaları bulunmaktadır. Bilgisayar, Anestezi Programında kullanılabilecek 3 adet labratuvar mevcuttur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun kadrosunda 3 adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Eğitimde öğretimde Sağlık Yüksekokulundan ve Tıp Fakültesinden mesleki dersler ile ilgili Öğretim elemanı, Rektörlük bünyesinden ise ortak derslerle ilgili öğretim elemanı ders görevlendirilmesi yapılmaktadır.