Zorunlu Yaz Stajı

*** Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Formu için tıklayınız... (2 (iki) adet çıkartılacaktır.)

*** Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Formu üzerinde öğrencinin kendisini ilgilendiren yerler doldurup evrak imzalanacaktır. Sonra sırası ile yüksekokulumuzdaki imzalar tamamlanarak [Yusuf ALAN, Ali SARI (Yüksekokul Sekreteri), Öğr. Gör. Emine BAKOĞLU (Staj Komisyon Başkanı)]  staj yapılmak istenen kuruma onaylattırıldıktan sonra bir nüshasını Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine 17 Mayıs 2019 Cuma gününe kadar teslim edilecektir.