Değerlerimiz

 • Evrensellik
 • Bilimsellik
 • Çağdaşlık
 • Üretkenlik
 • Toplumsal sorumluluk
 • Toplumsal yararlılık
 • Özgünlük
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik
 • Verimlilik
 • Katılımcılık
 • Dürüstlük
 • İdealistlik
 • Eşitlik
 • Adalet
 • Profesyonellik
 • Özverili olmak
 • Duyarlı olmak
 • Görev bilinci ve sorumluluğu
 • Girişimcilik