Birim Kalite Temsilcisi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz Birim Kalite Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ PURUT'tur.