Birim Kalite Komisyonu

Sıra Adı Soyadı Görevi
1 Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ PURUT Başkan
2 Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ Üye
3 Öğr. Gör. Mehtap METİN KARAASLAN Üye
4 Öğr. Gör. Burcu GENÇ KÖSE Üye
5 Öğr. Gör. Nihal TÜRKMEN Üye
6 Ekrem KAR Üye