Birim Kalite Komisyonu

Sıra Adı Soyadı            Görevi            
1  Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ PURUT Başkan
2  Öğr. Gör. Kerimali AKYILDIZ Üye
3  Öğr. Gör. Mehtap METİN KARAASLAN Üye
4  Öğr. Gör. Burcu GENÇ KÖSE Üye
5  Öğr. Gör. Nihal TÜRKMEN Üye
6  Ekrem KAR Üye