Akademik Personel

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. KERİMALİ AKYILDIZ
Öğr. Gör. NİHAL TÜRKMEN ALEMDAR
Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞEN ULUÇAM ATAY

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL