Duyurular Tüm Duyurular

Önemli 2547 Sayılı Kanun Değişikliği Uyarınca Azami Süre (Öğrenciliğin Sona Ermesi) Hak...

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesi (c...

Yeni 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni

Meslek Yüksekokulumuz 6. Mezuniyet töreni Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof.Dr. Hüseyin KARAMAN katıl...

Yeni 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sınav Programı 03 Mayıs 2018 tarihi i...

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Güncel Sınav Programı için tıklayınız... (04 Haziran...

Önemli Zorunlu Yaz Stajı İmza Çizelgesi

İmza Çizelgesi için tıklayınız...

RTEÜ Güncel

  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi hükümlerine  uygun olarak 2018-2019   Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında Meslek Yüksekokulumuz programlarına yatay    geçiş      yoluyla     öğrenci    kabul    edilecektir.  

   Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Yurt içindeki üniversitelerden Kurumlar Arası ve Kurum İçi yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;

1    Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.

2    Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge

3    ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4    Ders içerikleri (onaylı)

5    Disiplin ceza durum belgesi

6    Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

7    Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

   

Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;

1    Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.

2    Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge

3    ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4    Ders içerikleri (onaylı)

5    Disiplin ceza durum  belgesi

6    Ayrılacak olunan yükseköğretim kurumunu tanıtan resmi dokümanlar ile ders müfredatı ve derslerin içeriklerini gösterir dokümanlar

7    Adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınacak onaylı belge

8    Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

 

NOT : -Belgelerin onaylanmış şekli kesinlikle ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.

            -Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların  başvuruları   değerlendirmeye alınmayacaktır.

            -Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi halinde iade edilmeyecektir.